Fotografie z roku 2014 oraz 2015 przedstawiające obrazy dzielnicy Nikiszowiec, głównie jej architektury, która niezmiennie jest symbolem Górnego Śląska na przestrzeni lat, szczególnie jako wyznacznik typowego, górniczego osiedla w regionie. Materiał obejmuje dwie części.

Daily life

Daily life

Zmienność

Zmienność